30.12.2019

Yaşıllıqların qorunması!

Verilmiş Tədbirlər planını (Yaşıllıqların qorunması, mühafizə olunması ilə bağlı) və yaşıllıqların uçotu vərəqini nümunəyə uyğun olaraq hazırlayıb 10 yanvar 2020-ci il tarixədək 4 saylı Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinə təhvil verməyiniz (təsdiq olunmuş halda) sizə həvalə olunur. Yaşıllıqların uçot vərəqinin dəqiq və düzgün doldurulmasına məktəb direktoru məsuliyyət daşıyır.

http://sumgayit.edu.gov.az/upload/file/sumgayit/t%C9%99dbirl%C9%99r%20plan%C4%B1_ekologiya.docx