14.12.2016

Təhsil müəssisələrində fənn metodbirləşmələrinin yaradılması barədə

Məktəbdə fənn metodbirləşmələrinin yaradılması haqqında məlumat aşağıdakı formaya uyğun hazırlanaraq 16.12.2016-cı il tarixə TŞ-nə Ulduz Həsənovaya   çatdırılmalıdır.

 

____ nömrəli məktəbdə fənn metodbirləşmələrinin yaradılması barədə

 

 

1. Fənn metodbirləşmə komissiyalarının yaradılması haqqında pedaqoji şura yığıncağı protokolunun nömrəsi, tarixi və ya əmrin nömrəsi və tarixi

 

2.

 

Fənn

Metodbirləşmə rəhbərlərinin S.A.A.

Təvəllüdü

Ped.stajı

Bu fənndən əsas müəllimlərin sayı

Bu fənndən əvəzedici, saat hesabı işləyən müəllimlərin sayı